Risico Management

Er bestaan veel definities voor risicomanagement. De meest gebruikte en ook toepasbare definitie is de volgende:
 

Bart J. van OostromBart van Oostrom

Risico management is een systematisch en regelmatig onderzoek naar de risico’s die mensen, goederen en activiteiten bedreigen en een formulering van een beleid waarmee deze risico’s tegemoet worden getreden.

 
Risicomanagement geeft inzicht in allerlei soorten van bedreigingen die uw bedrijf kunnen overkomen. Bij risico management staat de continuïteit van bedrijf centraal

Risicomanagement geeft inzicht in allerlei soorten van bedreigingen die uw bedrijf kunnen overkomen. Bij risico management staat de continuïteit van bedrijf centraal.

In de praktijk wordt risicomanagement sterk geassocieerd met verzekeringsmanagement. Binnen risicomanagement speelt verzekeren een rol, echter het is een van de mogelijke maatregelen om de in kaart gebrachte risico’s te financieren. Verzekeren is niet het vertrekpunt maar de “sluitpost“ van risicomanagement. De doelstelling van risicomanagement is niet primair een verbetering van de verzekerbaarheid van risico’s, maar vormt wel een belangrijk onderdeel hiervan.


Het proces van Risico Management

Risico Management

Het proces van risico management kan men dus in de volgende fasen
onderverdelen.

1. Risico inventarisatie:
Bij risico-inventarisatie worden de risico’s op systematische wijze in kaart gebracht. Hierbij wordt met behulp van een procesanalyse de risico-gevoeligheid van de bedrijfsprocessen in kaart gebracht in relatie tot de directe en indirecte omgeving. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt met vaste risico categorieën bij voorbeeld personele risico’s, materiele risico’s, etc.

2. Risico beoordeling:
Op een bepaald moment zijn de risico’s geïnventariseerd, de eventuele omvang van deze risico’s zijn dan vastgesteld op kans en gerealiseerde schade bedragen.

3. Risico beheersing:
Aan de hand van de risicobeoordeling worden er al dan niet
risicobeheersmaatregelen genomen om deze risico’s te beheersen.

4. Risico financiering:
De rest risico’s (geen subjectieve risico’s) kunnen dan worden verzekerd of in eigen beheer (eigen risico drager) worden genomen.

Neem contact met ons op voor een afspraak.