Maatwerk Rapportage voor uw bedrijf

Elke onderneming heeft zijn eigen specifieke structuur en heeft hierdoor  meestal een specifieke rapportage behoefte. U weet dat uw medewerkers
alle benodigde zaken registreren. Ze profiteren optimaal van de aanwezige systemen. Zelf kunt u echter maar moeilijk gegronde beslissingen nemen, omdat u geen goed inzicht heeft in de cijfers van deze systemen en deze vaak ook niet aan elkaar gekoppeld zijn.

Hiervoor kunt u natuurlijk de software leverancier inschakelen, zijn kennis is vaak beperkt tot zijn software terwijl het vaak gaat om informatie vergaring vanuit verschillende, deze is meestal erg kostbaar en kan zich vaak, moeilijk inleven in uw onderneming met uw specifieke wensen.


U bepaalt wat u wilt weten.

hulp bij financiële rapportageZelf weet u vaak exact wat u wilt weten, en u beseft ook dat die informatie ergens in de systemen is opgeslagen. In dat geval kan maatwerkrapportage uitkomst bieden, oftewel custom made reporting.
U geeft aan welke informatie u wenst. En samen met u bepalen we hoe uw rapportage er uit komt te zien.

Afhankelijk van wat u wilt weten, kunnen wij de rapportage realiseren die voor u de juiste informatie naar voren haalt, zonder dat u hiervoor uw bestaande
software hoeft aan te passen.


Tal van toepassingen zijn mogelijk om uw werk te vereenvoudigen. AUREA heeft reeds vele jaren ervaring in het opzetten en produceren van rapportages & management informatie. De rapportages worden altijd zo opgezet dat u als ondernemer deze daarna ook zelf kunt onderhouden. In samenwerking met de ondernemer wordt eerst de informatie behoefte in
kaart gebracht, dan wordt er geïnventariseerd of daadwerkelijk alle functionaliteiten van uw huidige systemen optimaal benut worden voor uw wensen, zo niet dan wordt er pas begonnen met het bouwen en/of
het aanpassen van de gebruikte systemen.

Gedurende het traject wordt er regelmatig overlegd met de ondernemer, om zo echt maatwerk te creëren.

AUREA kan zich zeer goed inleven in uw onderneming en kan daarom juist samen met u uw informatie behoefte bepalen en concretiseren in maatwerk rapportages.

Toegespitste management informatie is een duidelijke bijdrage voor de verbetering van de efficiëntie, productiviteit en rentabiliteit.


AUREA heeft ervaring met financiële rapportages.

Uw systemen verzamelen elke dag een schat aan informatie. AUREA zorgt ervoor dat u deze informatie kunt gebruiken over bijvoorbeeld  arbeidsproductiviteit, rentabiliteit en efficiency in uw onderneming.
Door het toepassen van de juiste rmaatwerk apportages kunnen onder andere de volgende zaken inzichtelijk gemaakt worden;

Bruto Exploitatieresultaat Omzet per medewerker  • Omzet per ingezet personeelsuur  • Gemiddelde omzet per verkocht product / dienstNetto exploitatieresultaat Resultaat per omzetafdeling Bruto winst per artikel of artikelgroep, etc.

Natuurlijk is de informatie behoefte afhankelijk van de branche waarin uw onderneming zich bevindt. De afgelopen jaren hebben we diverse rapportages, waaronder dagrapporten, maandrapporten (p&l), budgetten, kostprijsberekeningen, loonkostenoverzicht, arbeidsproductiviteit en urenregistratie naar grote tevredenheid van onder andere de onderstaande ondernemingen geïmplementeerd.