AO/IC
Administratieve Organisatie & Interne Controle

“Evenwicht tussen Instandhouding en Verandering”

AUREA voor uw AO/ICIn principe draait het hier om als het gaat om AO/IC. Een transparante organisatie waarbij alle processen van de bedrijfsvoering schematisch zijn weergegeven en alle bedrijfsrisico’s in kaart zijn gebracht,  hierbij worden
door middel van diverse controle methodieken de
risico’s ingebed.


Echter, AO/IC is meer dan alleen een statische blue print van processen
met daaruit vloeiende; de in kaart gebrachte risico’s en de genomen beheersmaatregelen.


AO/IC als instrument voor  INSTANDHOUDING

Men moet AO/IC ook zien als instrument voor b.v. INSTANDHOUDING denk daarbij aan:

  Norm
  Managementinstrument
•  Instrument voor nieuwkomers “hoe werken wij, waarmee
    werken wij, etc.)
  Verantwoordingshulpmiddel

AO/IC dient ook gebruikt te worden voor VERANDERING

  Knelpuntanalyses
 Ontwerp toekosmtige situaties
  Of als hulpmiddel nieuwe strucuren


Aurea heeft de kennis in huis om, samen met u, uw bedrijf in AO/IC processen te analyseren.

Het moge duidelijk zijn dat u uw bedrijf het beste kent. Echter, heeft u alle processen en de daarme samenhangende risico’s wel eens geanalyseerd en gematerialiseerd? En wat het u kan kosten als u geen goede beheersmaatregelen heeft genomen voor inperking van uw risico’s?

Wij stellen een quick scan voor u op en bespreken dat met u. Aansluitend
formeren wij samen met u de risico beheersmaatregelen, zodat u via uw
eigen AO/IC uw bedijf “In Control” heeft

Neem contact met ons op voor een afspraak.