Salarisadministratie - Almere

Uw salarisadministratie is bij AUREA in goede handen. Ervaren professionals zorgen dat uw verloning stipt, tijdig en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen wordt uitgevoerd. Onder meer verzorgen wij:

-  Beheer van stamgegevens van uw medewerkers
-  Verwerken van salarisstroken
-  Berekenen van vakantiegeld
-  Verzorgen van de jaarverwerking ten behoeve van de
   belastingdienst en de bedrijfsvereniging
-
 Aan- en afmelden van medewerkers ten behoeve van
   ziektekostenverzekering en uw bedrijfsvereniging.
-  Loonjournaalposten, loonaangiften
-
 Eerstedagmelding medewerkers, indien de belastingdienst dit wenst
-  Wij houden u desgewenst op de hoogte houden van actuele
   ontwikkelingen die betrekking hebben op de salarisadministratie.


personeel & uw salarisadministratieHet hart van de loon- of salarisadministratie
wordt gevormd door de loonstaat. Wij leggen
op deze staat alle aan een werknemer verstrekte beloningen vast die van belang zijn voor de loonheffing en de premieheffing inzake werknemersverzekeringen.
In de loonstaat staan ook de werknemers- en werkgevergegevens, die voor de loonheffing en premieheffing werknemersverzekeringen van belang zijn.

Uit de salarisadministratie verstrekt u vervolgens gegevens aan: