Aangifte Vennootschapsbelasting

Om uw Aangifte Vennootschapsbelasting zo optimaal mogelijk in te dienen heeft AUREA Administratie & Belastingconsulenten veel jaren expertise in huis.
In de afgelopen jaren is de Vpb qua regelgeving enorm uitgebreid en steeds complexer geworden. Deze nieuwe regels vinden hun weerslag in de aangifte Vennootschapsbelasting, die meer ingewikkeld en specialistisch wordt.

Vennootschapsbelasting VPBVennootschappen (BV en NV) zijn verplicht elektronisch aangifte vennootschapsbelasting (VPB) te doen.
Deze bedrijven als rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag.
Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd
met de aftrekbare verliezen. Ook Verenigingen en Stichtingen
kunnen te maken hebben met een verplichting aangifte Vpb.

Ook kunt u te maken hebben met een zgn. 'Fiscale Eenheid' waarbij er een fiscale consolidatie gemaakt dient te worden.


Belangrijke factoren voor de Vennootschapsbelasting