Aangifte Loonbelasting en Loonheffingen

Wanneer u personeel in dienst heeft of indien u zelf in dienst bent van uw bedrijf (bijvoorbeeld als DGA binnen uw BV) verlangt de Belastingdienst
dat u periodiek aangifte doet van loonheffingen. Deze elektronische aangifte bestaat uit loonbelasting en premies sociale verzekeringen en vloeit voort
uit de salarisadministratie.

AUREABij deze aangifte dient rekening te worden gehouden met onder meer eigen bijdrage auto van de zaak, vrije verstrekkingen aan werknemers, afdrachtverminderingen, etc.

Deze aangiften loonheffing dienen stipt en correct te
worden ingediend. De fiscaal experts van AUREA adviseren
u omtrent alle aspecten van de wet- en regelgeving. Wij berekenen de meest voordelige opties qua verloning, onkostenvergoedingen en arbeidsvoorwaarden voor uw bedrijf.

Voor een punctuele verwerking van uw aangifte...


U kunt zichzelf veel tijd en geld besparen door de loonheffingen en aangifte loonbelasting door AUREA te laten verzorgen. Wij zorgen voor een tijdige afhandeling van het collectief deel en werknemersdeel, als onderdeel van
de totale loonadministratie.

De Belastingdienst stuurt elk jaar de 'Aangiftebrief Loonheffingen'. Als werkgever of ondernemer bent u inhoudingsplichtig. De werknemersgegevens van de aangifte worden verzonden naar de polisadministratie van het UWV
en worden onder meer gebruikt door de Belastingdienst, het CBS en gemeenten.